Trường Tiểu học Ngọc Hồi mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2018
Thứ hai, 3/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 96

Về báo cáo thành tích cá nhân phục vụ công tác thi đua khen thưởng

Công văn và biểu mẫu hướng dẫn đã được Phòng GD&ĐT triển khai trên website vào ngày 09/01/2020. Đề nghị các trường có tên trong công văn thực hiện báo cáo thành tích cá nhân và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 05/02/2020 để tổng hợp chuyển Phòng Nội vụ. Đơn vị nào gửi sau thời gian quy định xem như không đề nghị xét thành tích.

Tin cùng chuyên mục

87