Trường Tiểu học Ngọc Hồi mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2018
Thứ ba, 12/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 134

Học sinh Trường Tiểu học Ngọc Hồi tham gia chương trình "Một giây hành động, bảo vệ môi trường"

Thực hiện theo kế hoạch 57/KHPH-ĐTNCS-GDĐT-HLHPN ngày 23/8/2019 về Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Một giây hành động, bảo vệ môi trường" năm học 2019-2020. Ngày 12/11/2019, học sinh trường tiểu học Ngọc Hồi thu gom vỏ hộp sữa, phân loại định kì theo kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục

86