Trường Tiểu học Ngọc Hồi mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2018

Phó Hiệu trưởng

Phạm Thị Dinh
Phạm Thị Dinh
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 24/2/1970

Hiệu trưởng

Lê Huỳnh Nhuận
Lê Huỳnh Nhuận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích